สนใจโฆษณาติดต่อ ครูวิทยา โทร. 089-8812097   
E-mail : wittaya666@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380