Study it, Know it, Use it Laughing
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
You are here:
PDF พิมพ์ อีเมล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ทบทวนและขยายผลการใช้สื่อการสอนชุด
Teacher's Kit
27-28 กรกฎาคม 2554
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอนากลาง  สพป.นภ.2


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

Custom Search